ONDERBOVEN begeleidt organisaties, cliënten en bewonersgroepen in het publieke domein bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van samensturing, samenwerken en realisatie van nieuwe initiatieven. Wij zijn experts in maatschappelijke gezondheid. Wij werken op energieke en inspirerende wijze.

Advies

Oplossingen worden duurzaam als ze het resultaat zijn van een gezamenlijk proces van alle personen en partijen die bij het probleem betrokken zijn. Wij starten altijd met het formuleren van een gezamenlijk gedragen probleem.   →

Trainen en opleiden

In onze aanpak staat leren van en met elkaar centraal. Leren en innoveren doen we vanuit het hart, niet opgelegd van boven. We gaan met elkaar aan de slag, leren in de praktijk en veranderen alleen waar nodig.

  →

Coaching

Adviseren, leren, innoveren en reflecteren verbinden wij tot integrale oplossingen voor uw vraagstukken. Een advies kan opgevolgd worden met een leertraject, uit een training kan de behoefte ontstaan om coaching aan te bieden.   →

Laatste projecten en blogs

Praktijkmodel: Stadsteam Enkhuizen

Samen met het Stadsteam Enkhuizen is een praktijkmodel ontwikkeld en beschreven. Het boekje ‘Praktijkmodel Stadsteam Enkhuizen geeft een inkijkje hoe de Stadsteamwerkers met visie en theoretische onderbouwing,   →

Positieve audit CRKBO

Na een prima verlopen audit van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland staan wij voor de komende vier jaar weer als onderwijsinstelling geregistreerd in het Centraal register Kort Beroeps Onderwijs   →